Inloggen

Hoe effectief is jouw Agile team? Snel meten en weten wat de impact is van Agile op jouw organisatie?

Zien waar jullie team nog beter in kan worden? Dat kan! De Agile Monitor geeft jou en jouw team eenvoudig inzicht in wat het Agile werken betekent voor de bedrijfsresultaten en de klanttevredenheid, kortom: de werkelijke waarde van jullie Agile team.

De Agile Monitor meet langs drie assen:

  • Agile team
  • klanttevredenheid
  • (business) KPI’s

Met verkregen inzichten en hands on tips kan jouw team direct aan de slag. Na een afgesproken periode voer je de scan nogmaals uit en weet je hoe de verbeteringen hebben uitgepakt én weet je waar het nieuwe verbeterpotentieel ligt. De Agile Monitor kan je zo vaak als nodig uitvoeren: de scan is eenvoudig en geeft toegevoegde waarde. De monitor is tevens een prima middel om bijvoorbeeld in te zetten in de retrospectives of in gesprekken met jouw klanten.

Natuurlijk is jouw bedrijf uniek, daarom worden alleen die gegevens uitgevraagd die voor jouw bedrijf van belang zijn. De Agile Monitor is flexibel van opzet, alleen dát wat er echt toe doet voor jou, wordt gemeten.

Hoe werkt de Agile Monitor?

1 afstemmen 55dfddee8cdef4eb27d1a6416f1bb2928020b5fd45d71fc5aa1ed7594cf18d80 2 uitnodigen 396c858fc9030497bef0e1eacfa26e3aa65d0069c33781f6dc9586bb85cf9e98 3 meten a050cd60f991bea2fd27ea1b186441137ab06178d14db273af80513098099d19 4 analyseren 75f045efe56629ac5059a34506cb3428941260ea0907c51653bf2dc19e3255cb 5 verbeteren ba9ece53b8cde4cd1b132d7297903a0e46bb3a6eb5a9c3c9fe57e7a4e96cdb19 6 vooruitkomen db05f6e1bbbb0b86eda566b7cf453b182df099a168c5926562072387e34fe148 7 trends 478d14deb9ce45c734ebd29257c195f5b7e2f7b0b3131936a8ff85d4e95ada10
1. Afstemmen 2. Uitnodigen 3. Meten 4. Analyseren 5. Verbeteren 6. Vooruitkomen 7. Trends
De Monitor wordt specifiek voor jouw organisatie ingericht Teamleden en gebruikers krijgen een persoonlijke uitnodiging Via een enquête wordt het huidige en gewenste niveau bepaald Het dashboard geeft inzicht in de output . Daarnaast wordt het verbeterpotentieel o.b.v. de KPI’s bepaald Gedurende een vooraf bepaalde periode worden de verbeteracties uitgevoerd Periodiek meten geeft inzicht in de vooruitgang Na meerdere metingen (over meerdere teams) worden trends zichtbaar

Meer info of wil je een demo?

Neem contact op met Marcel van Eekeren 06-13780502 / marcel.van.eekeren@salves.nl